Sözlükte "silahtar" ne demek?

1. Osmanlılar döneminde padişah, sadrazam, vezir gibi devlet büyüklerinin silahlarına bakan ve koruyan kimse.

Silahtar kelimesinin ingilizcesi

[silahtar] n. armourer [Brit.], armorer
Köken: Arapça